từ Warty WARTHOG đến Quantal QUETZAL [hình ảnh linh vật ubuntu]

mỗi phiên bản khac nhau thì Ubuntu lại được lấy tên một con vật khác nhau! hãy nhìn lại 1 chặng các linh vật mà Ubuntu đã lấy tên:

Ubuntu Warty WARTHOG (4.10):

Ubuntu Warty WARTHOG (4.10)

Ubuntu Hoary HEDGEHOG (5.04):

Ubuntu Hoary HEDGEHOG (5.04)


Ubuntu Breezy BADGER (5.10):

Ubuntu Breezy BADGER (5.10)

Ubuntu Dapper DRAKE (6.06):

Ubuntu Dapper DRAKE (6.06)

Ubuntu Edgy EFT (6.10):

Ubuntu Edgy EFT (6.10)

Ubuntu Feisty FAWN (7.04):

Ubuntu Feisty FAWN (7.04)

Ubuntu Gutsy GIBBON (7.10):

Ubuntu Gutsy GIBBON (7.10)

Ubuntu Hardy HERON (8.04):

Ubuntu Hardy HERON (8.04)

Ubuntu Intrepid IBEX (8.10):

Ubuntu Intrepid IBEX (8.10)

Ubuntu Jaunty JACKALOPE (9.04):

Ubuntu Jaunty JACKALOPE (9.04)

Ubuntu Karmic KOALA (9.10):

Ubuntu Karmic KOALA (9.10)

Ubuntu Lucid LYNX (10.04):

Ubuntu Lucid LYNX (10.04)

Ubuntu Maverick MEERKAT (10.10):

Ubuntu Maverick MEERKAT (10.10)

Ubuntu Natty NARWHAL (11.04):

Ubuntu Natty NARWHAL (11.04)

Ubuntu Oneiric OCELOT (11.10):

Ubuntu Oneiric OCELOT (11.10)

Ubuntu Precise PANGOLIN (12.04):

Ubuntu Precise PANGOLIN (12.04)

Ubuntu Quantal QUETZAL (12.10):

Ubuntu Quantal QUETZAL (12.10)
Ubuntu 12.10 đã có lộ trình phát triển ( 3 bản alpha và 2 bản beta không có bản RC!)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s