Thay đổi các phần mêm mặc định của ubuntu 11.04

Một số các software sau đây sẽ được thay thế mặc định ở bản ubuntu 11.04 ra mắt tháng 4 năm 2011!

1. Libre Office sẽ được đưa làm mặc định nếu nó sẵn sàng cho phiên bản 11.04
2. Firefox 4 vẫn vượt mặt chrome về mặt người dùng nên nó sẽ vẫn là trình duyệt mặc định ( do chu kì phát hành của chrome bất thường nên không thích hợp với Ubuntu do caconical sẽ khó khăn trong việc tích hợp cái globam menu cho nó)
3. Thunderbird sẽ thay thế evolution mail trong phiên bản 11.04
4.Banshee sẽ thay thế Rhythmbox trong phiên bản mới này ( nếu vậy Banshee sẽ được làm nhẹ đi để có thể vừa trong Live CD)
5. Gnome-dictionary sẽ bị bỏ, không có mặt trong liveCD
6. Elementary-Nautilús cũng được đề cập nhưng đã bị từ chối vì nhiều lí do.
7. Thêm một điểm quan trọng nữa là Globalmenu sẽ có mặc định trong ubuntu 11.04 kèm theo unity nên nó sẽ được thiết kế hỗ trợ cả LibreOffice và cả FF nữa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s