tự nhiên … mất ngủ! :((

buổi trưa ăn cơm muộn, gần 2 giờ mệt mỏi đi nằm một chút, ngủ mơ màng được gần 2 tiếng!lúc tỉnh dậy thấy cơ thể mệt mỏi kinh khủng, chắc do thời tiết nên thế!
tối ăn cơm chẳng ngon chút nào nhưng vẫn phải cố ăn để an ủi cái dạ dày!
Đêm, hơn 12 h lên giường nằm nhưng sau hơn 1 h nó nhận ra nó không thể ngủ được không hiểu vì sao nằm thì nằm nhưng cơn buồn ngủ thì không đến!
mệt mỏi nhưng lại không ngủ được!
không thể hiểu nổi cũng không thể hiểu được gì cả !

nghe một bản nhạc an ủi tâm hồn, cố dỗ giấc ngủ nào 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s