Entry for 10 September 2007_Farewell to Pavarotti!

Hôm nay đến khoa pháp y học mới biết là pavarotti chết, thật buồn cho một tài năng lớn!

Vĩnh biệt ông!

Kiếm đựơc cái này coi như là một chút tưởng niệm về ông!

Mờì các chiến hữu cùng nghe:

You must be a member of Yahoo! 360° to comment on this blog entry.

Monday 10 September 2007 – 09:41AM (CDT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s