Entry for 18 August 2007_Sắp đi thực tế!

Cái này không biết có đáng gọilà thực tế không nữa, rõ chán! Lẽ ra phải đựơc đi về cơ sở lại nhét về mấy cái bệnh viện quanh hà nội!

Cái này là do mấy vị lãnh đạo ” đáng kính” của trường Y drive cả, lấy đông sinh viên lên để tăng thu nhập , chạy theo số lượng chứ không theo chất lượng>

Những năm sau này chắc là chất lượng sẽ đi xuống vì quá đông và không có địa điểm thực tập.

Cũng may m,à mình thuộc nhóm áp chót của lấy ít nên cứ vô tư!

Thây kệ mấy vị lãnh đạo ấy có nghĩ hay không, dù sao vẫn phải vui vì sắp đựơc free 2 tuần học ít, chơi nhiều!

Lại sắp có mấy vụ rượu chè rồi, lần này không biết là gì nhỉ? Hi vọng là thịt chó kakakakakakakak!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s