Entry for 18 June 2007_ Tiếp tục góc vui!

Đầu tiên là bài thơ do một thằng bạn sưu tầm ném cho:

Tựa đề: Con muỗi

Anh như con muỗi Anophenles

Em như cô gái ngủ quên mắc màn

Rắp tâm anh đốt hại em

Để em bị ốm lấy dăm ba ngày!

Ai ngờ em đổ bệnh luôn

Ốm luôn 9 tháng đột nhiên khỏi liền

Đẻ ra con muỗi giống anh

Nó lại đi đốt loanh quanh…..xóm làng!

———-> bình luận: Cứ bay mà đốt quanh xóm làng kiểu này có ngày bị cắt vòi cho nhe răng!

Sau đó là những khổ thơ dị bản thù bài thơ 2 sắc hoa Tigon thì phải:

Dị bản 1:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Tim gan phèo phổi lôi ra hết

Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.

Dị bản 2:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Vợ anh không đẹp bằng em lắm

Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

Dị bản 3:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Ạnh về lên huyện mượn cà nông

Thục về hướng ấy 500 quả

Em ở quê chồng có ớn không?

Dị bản 4

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Sau này mai mốt con anh lớn

Xui lấy con em trả thù lòng!

Dị bản 5:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chôngf

Dại gì mà nghĩ thế là xong

Email cứ viểt, phone cứ gọi

Sẽ có ngày em li dị chồng!

Dị bản 6:

Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng

Anh về cười khì thế là xong

Sao có thằng nào ngu thế nhỉ

Tự nhiên nuôi hộ đứa con ông!

Chuyện cười: Nhà sư!

Có một thằng bé rất nghịch, vào chùa chơi rồi nghịch phá bị các sư cụ trong chùa đánh cho một trận. Nó chạy về mách bố nó, bố nó hùng hổ đi lên chùa hỏi nhà sư cho ra lẽ:

· Sao ông quát con tôi?

· Thiện <span cla
ss=”Gra
mE”>tai, thiện tai, bần tăng có quát ai bao giờ!

· Sao ông mắng con tôi?

· Thiện tai, thiện tai, bần tăng có mắng ái bao giờ!

· Nó bảo ông đánh nó, ông có giỏi thì đánh bố nó đây này!!!!

· A di đà phật, thiện tai, thiện tai, bần tăng có ngán ai bao giờ! ——–> đúng là vô đối!

And to be continued……..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s