Những gì còn lại sau một tuần hì hục, hì hục….

Sau hơn một tuần hì hục hì hục với “ cây chì đỏ”, hết quằn quại trên giường rồi lại xuống đất, cuối cùng đã qua cái ngày khổ nhục. Hơn một tuần hì hục với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc rồi thì xây dựng khối đại đoang kết toàn dân rồi hàng đống những thứ cao cả khác đại loại như vậy để rồi sau khi cho nó ra khỏi người rồi mới nhận thấy tất cả chỉ là một đống SHIT to tướng mà thôi – Môn chủ nghĩa xã hội khoa học.

Không thể tưởng tượng là người ta phải học những thứ như vậy được, nó không thể gọilà môn học mà phải là một hình thức tra tấn người.

Dù sao thì cũng đành vậy, âu nó cũng là cái liễn mà, “vì chúng ta đang sống trong chế dộ xã họi chủ nghĩa lên hệ tưởng chính yếu chi phối mội lĩnh vực văn hóa xã hội là chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh..” —> khốn nạn thân con thế này mẹ ơi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s